ที่พักของเรา

ห้องบ้านไม้สัก


4,500 บาท/คืน

8 - 10 คน

ห้องน้ำ

ทีวี

โซฟา

* สามารถเพิ่มเตียงเดี่ยวเสริมได้ที่ 300 บาท/เตียง


ห้องริมน้ำ


1,500 บาท/คืน

4 - 5 คน

ห้องน้ำ

ทีวี

โซฟา

* สามารถเพิ่มเตียงเดี่ยวเสริมได้ที่ 300 บาท/เตียง


ห้องมาตราฐาน


800 บาท/คืน

2 - 4 คน

ห้องน้ำ

ทีวี

โซฟา

* สามารถเพิ่มเตียงเดี่ยวเสริมได้ที่ 300 บาท/เตียง


ห้อง Superior


3,000 บาท/คืน

8 - 10 คน

ห้องน้ำ

ทีวี

โซฟา

* สามารถเพิ่มเตียงเดี่ยวเสริมได้ที่ 300 บาท/เตียง


บ้านไม้ขนาดกลาง


1,500 บาท/คืน

4 - 5 คน

ห้องน้ำ

ทีวี

* สามารถเพิ่มเตียงเดี่ยวเสริมได้ที่ 300 บาท/เตียง


บ้านบนถังน้ำ


1,000 บาท/คืน

2 - 4 คน

ห้องน้ำ

ทีวี

* สามารถเพิ่มเตียงเดี่ยวเสริมได้ที่ 300 บาท/เตียง